Cách tải tài liệu lên mediafire

Cách tải tài liệu lên mediafire

Xem ngay video Cách tải tài liệu lên mediafire

KHÓA HỌC LÀM VIỆC CỦA GOOGLE WORKSPACE Video này hướng dẫn bạn cách tải tệp lên Mediafire. Mediafire là ứng dụng cho phép người dùng tải tập tin lên đó và chia sẻ tập tin với người khác bằng liên kết tới Mediafire. Đây là một phương pháp tải file nhanh chóng và khá đơn giản khi bạn muốn gửi những file lớn, những tài liệu có dung lượng lớn cho mọi người nhưng lại không gửi được qua email. Bước 1: Truy cập www.mediafire.com và tạo tài khoản. Bước 2. Mỗi khi cần upload file, hãy đăng nhập mediafire và tải lên (upload) Bước 3. Copy link và gửi cho người muốn lấy thông tin chi tiết tài khoản qua email Chúc các bạn thành công.

Cách tải tài liệu lên mediafire “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=S8PuIwF5BsI

Tags của Cách tải tài liệu lên mediafire: #Cách #tải #tài #liệu #lên #mediafire

Bài viết Cách tải tài liệu lên mediafire có nội dung như sau: KHÓA HỌC LÀM VIỆC CỦA GOOGLE WORKSPACE Video này hướng dẫn bạn cách tải tệp lên Mediafire. Mediafire là ứng dụng cho phép người dùng tải tập tin lên đó và chia sẻ tập tin với người khác bằng liên kết tới Mediafire. Đây là một phương pháp tải file nhanh chóng và khá đơn giản khi bạn muốn gửi những file lớn, những tài liệu có dung lượng lớn cho mọi người nhưng lại không gửi được qua email. Bước 1: Truy cập www.mediafire.com và tạo tài khoản. Bước 2. Mỗi khi cần upload file, hãy đăng nhập mediafire và tải lên (upload) Bước 3. Copy link và gửi cho người muốn lấy thông tin chi tiết tài khoản qua email Chúc các bạn thành công.

Từ khóa của Cách tải tài liệu lên mediafire: hướng dẫn tải tài liệu

Thông tin khác của Cách tải tài liệu lên mediafire:
Video này hiện tại có 15404 lượt view, ngày tạo video là 2013-02-16 15:00:06 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=S8PuIwF5BsI , thẻ tag: #Cách #tải #tài #liệu #lên #mediafire

Cảm ơn bạn đã xem video: Cách tải tài liệu lên mediafire.