Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now

Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now

Xem ngay video Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now

VTC ngay | Nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội khóa 14 được đánh giá là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Nhiều đại biểu Quốc hội đã làm nóng nghị trường bằng những câu hỏi thẳng thắn, mang tính xây dựng. Kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, nhiều đại biểu như: Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bo Khát,… được cử tri cả nước biết đến, nhớ tên, sẽ ra đi. quốc hội và họ sẽ không tiếp tục . xin học kỳ sau.

Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=or5te_YzIeM

Tags của Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now: #Đại #biểu #Dương #Trung #Quốc #Lưu #Bình #Nhưỡng #Ksor #HBơ #Khắp #rời #nghị #trường #sau #khóa #XIV #VTC

Bài viết Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now có nội dung như sau: VTC ngay | Nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội khóa 14 được đánh giá là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Nhiều đại biểu Quốc hội đã làm nóng nghị trường bằng những câu hỏi thẳng thắn, mang tính xây dựng. Kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, nhiều đại biểu như: Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bo Khát,… được cử tri cả nước biết đến, nhớ tên, sẽ ra đi. quốc hội và họ sẽ không tiếp tục . xin học kỳ sau.

Từ khóa của Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now: cách chặn lỗi

Thông tin khác của Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now:
Video này hiện tại có 747442 lượt view, ngày tạo video là 2021-04-08 10:57:40 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=or5te_YzIeM , thẻ tag: #Đại #biểu #Dương #Trung #Quốc #Lưu #Bình #Nhưỡng #Ksor #HBơ #Khắp #rời #nghị #trường #sau #khóa #XIV #VTC

Cảm ơn bạn đã xem video: Đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Ksor H’Bơ Khắp… rời nghị trường sau khóa XIV | VTC Now.