ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY

ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY

Xem ngay video ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY

Đơn xin từ chức viết tay Tải về mẫu đơn từ chức viết tay tại đây: Đơn từ chức viết tay Đơn từ chức viết tay CÁCH VIẾT ĐƠN XIN ĐẠI DIỆN VÀ VIẾT Ý NGHĨA ĐẾN NĂM 2021 ĐÂY LÀ MẪU ĐƠN XIN VIỆC XỬ LÝ PHỔ BIẾN ĐƯỢC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG. Nội dung đơn như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Ban giám đốc công ty …………. Tôi tên là: Ngày tháng năm sinh: Bộ phận: Nay tôi làm đơn xin Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi xin thôi việc kể từ ngày… tháng… Lý do xin thôi việc: Tôi đã làm tờ trình trước đây là: ……… … .ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. Tôi sẽ giao công việc cho: Phòng ban: Nội dung công việc được giao: Tôi rất hài lòng vì thời gian qua tôi đã làm việc cho công ty. Cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi trong công việc. Trong khi chờ sự chấp thuận của Ban lãnh đạo, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và giao việc cho đến ngày làm việc cuối cùng. Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét giải quyết. Tôi xin chân thành cảm kích! ……….., ngày tháng năm……. Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên).

ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XuNao0QCP_U

Tags của ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY: #ĐƠN #XIN #THÔI #VIỆC #VIẾT #TAY

Bài viết ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY có nội dung như sau: Đơn xin từ chức viết tay Tải về mẫu đơn từ chức viết tay tại đây: Đơn từ chức viết tay Đơn từ chức viết tay CÁCH VIẾT ĐƠN XIN ĐẠI DIỆN VÀ VIẾT Ý NGHĨA ĐẾN NĂM 2021 ĐÂY LÀ MẪU ĐƠN XIN VIỆC XỬ LÝ PHỔ BIẾN ĐƯỢC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG. Nội dung đơn như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Ban giám đốc công ty …………. Tôi tên là: Ngày tháng năm sinh: Bộ phận: Nay tôi làm đơn xin Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi xin thôi việc kể từ ngày… tháng… Lý do xin thôi việc: Tôi đã làm tờ trình trước đây là: ……… … .ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. Tôi sẽ giao công việc cho: Phòng ban: Nội dung công việc được giao: Tôi rất hài lòng vì thời gian qua tôi đã làm việc cho công ty. Cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi trong công việc. Trong khi chờ sự chấp thuận của Ban lãnh đạo, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và giao việc cho đến ngày làm việc cuối cùng. Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét giải quyết. Tôi xin chân thành cảm kích! ……….., ngày tháng năm……. Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên).

Từ khóa của ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY: hướng dẫn tải mẫu đơn

Thông tin khác của ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY:
Video này hiện tại có 16032 lượt view, ngày tạo video là 2021-02-21 06:03:49 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=XuNao0QCP_U , thẻ tag: #ĐƠN #XIN #THÔI #VIỆC #VIẾT #TAY

Cảm ơn bạn đã xem video: ĐƠN XIN THÔI VIỆC VIẾT TAY.