Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4

Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4

Xem ngay video Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4

Hàm FIND V trong excel và ứng dụng bài toán excel | Thủ thuật Excel tốt nhất # 4 Mô tả: – Cột khu vực cho biết CA là Châu Á, CC là Châu Âu. Yêu cầu: 1. Tên quốc gia: Theo mã quốc gia cần tìm trong bảng phụ. Hiển thị dưới dạng: Tên quốc gia – Khu vực. Ví dụ: Mã quốc gia là BRU, Khu vực là CA = Tên quốc gia là Brunei – Châu Á. 2. Khu vực: dựa vào bảng tra mã quốc gia trong bảng phụ. 3. Mật độ dân số = Dân số / Diện tích. Điền và cột Dân số dạng 1.000. 4. Số dân thành thị: – = (Mật độ dân số * 60) / 100 đối với các nước ở Châu Á và có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 15.000. – = (Mật độ dân số * 70) / 100 đối với các nước Châu Á và có diện tích nhỏ hơn 15000. – = (Mật độ dân số * 80) / 100 đối với các nước Châu Âu. 5. GDP = Tổng thu nhập / Dân số. Các khu vực quyền chọn sẽ có tổng doanh thu khác nhau. 6. Sắp xếp lại các phép tính trong bảng theo vùng theo thứ tự tăng dần, nếu có trùng lặp thì sắp xếp theo Dân số. 7. Liệt kê tổng GDP theo mẫu sau: Rất mong các bạn theo dõi, like, share và đăng ký để ủng hộ kênh nhé! Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều 00:02 Giới thiệu kênh 02:11 Giới thiệu các hàm Vlookop, Hlookup trong Excel và chúng áp dụng để giải quyết các yêu cầu mô tả 06:11 Giải quyết các yêu cầu mô tả 08:18 Sử dụng các hàm lồng nhau if và trong excel để mô phỏng mô tả yêu cầu 12:33 Sử dụng hàm sumif trong excel Mô tả: – Cột khu vực ghi CA là Châu Á, CC là Châu Âu. Yêu cầu: 1. Tên quốc gia: Dựa vào bảng tra mã quốc gia trong bảng phụ. Hiển thị dưới dạng: Tên quốc gia – Khu vực. Ví dụ: Mã quốc gia là BRU, Khu vực là CA = Tên quốc gia là Brunei – Châu Á. 2. Khu vực: dựa vào bảng tra mã quốc gia trong bảng phụ. 3. Mật độ dân số = Dân số / Diện tích. Điền và cột Dân số dạng 1.000. 4. Số dân thành thị: – = (Mật độ dân số * 60) / 100 đối với các nước ở Châu Á có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 15.000. – = (Mật độ dân số * 70) / 100 đối với các nước Châu Á và có diện tích nhỏ hơn 15000. – = (Mật độ dân số * 80) / 100 đối với các nước Châu Âu. 5. GDP = Tổng thu nhập / Dân số. Các khu vực quyền chọn sẽ có tổng doanh thu khác nhau. 6. Sắp xếp lại các phép tính trong bảng theo vùng theo thứ tự tăng dần, nếu có trùng lặp thì sắp xếp theo Dân số. 7. Lập DANH SÁCH tổng GDP theo mẫu sau: Rất mong các bạn theo dõi, like, share và đăng ký để ủng hộ kênh nhé! Xin chân thành cảm ơn mọi người Mọi người ủng hộ chúng tôi bằng cách (hãy ủng hộ chúng tôi): ► Xem video và thích (Xem video và thích) ► Đăng ký kênh và nhấn chuông để xem video mới nhất (Subscribe) ► Comment suy nghĩ của bạn ( Bình luận)) ý tưởng hoặc cảm nhận của bạn) ─────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (Cảm ơn bạn đã ủng hộ) #thuthuatexcelhay #thuthuatexcelhaynhat #thuthuatexcel #nhungthuthuatecxel #thuthuatexcelvanphong #thutuatexcelchodanvanphong #thutuatexcelhaytrongketoan #culiit #thutvanxcelculideiit, #share, #giidexvalent, excel, #compexculent thủ thuật lexcel, thủ thuật Office Excel, thủ thuật Excel cho dân văn phòng, vlookup, hlookup, vlookup to excel, hlookup to excel, vlookup to excel, vlookup to excel, hlookup print excel Nội dung kèm theo – thủ thuật excel hay – thủ thuật excel nâng cao – excel hay nhất thủ thuật – thủ thuật excel office 2007 – sách 100 thủ thuật excel 2010 – thủ thuật excel cho dân văn phòng – thủ thuật kế toán excel – hàm excel – học excel – hàm vlookup – phím tắt excel – tự học excel – học excel cơ bản – học excel nâng cao – Excel for văn phòng.

Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kzy8Drx0FHA

Tags của Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4: #Hàm #VLOOKUP #trong #excel #và #áp #dụng #giải #đề #thi #dân #số #excel #Thủ #thuật #excel #hay #nhất

Bài viết Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4 có nội dung như sau: Hàm FIND V trong excel và ứng dụng bài toán excel | Thủ thuật Excel tốt nhất # 4 Mô tả: – Cột khu vực cho biết CA là Châu Á, CC là Châu Âu. Yêu cầu: 1. Tên quốc gia: Theo mã quốc gia cần tìm trong bảng phụ. Hiển thị dưới dạng: Tên quốc gia – Khu vực. Ví dụ: Mã quốc gia là BRU, Khu vực là CA = Tên quốc gia là Brunei – Châu Á. 2. Khu vực: dựa vào bảng tra mã quốc gia trong bảng phụ. 3. Mật độ dân số = Dân số / Diện tích. Điền và cột Dân số dạng 1.000. 4. Số dân thành thị: – = (Mật độ dân số * 60) / 100 đối với các nước ở Châu Á và có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 15.000. – = (Mật độ dân số * 70) / 100 đối với các nước Châu Á và có diện tích nhỏ hơn 15000. – = (Mật độ dân số * 80) / 100 đối với các nước Châu Âu. 5. GDP = Tổng thu nhập / Dân số. Các khu vực quyền chọn sẽ có tổng doanh thu khác nhau. 6. Sắp xếp lại các phép tính trong bảng theo vùng theo thứ tự tăng dần, nếu có trùng lặp thì sắp xếp theo Dân số. 7. Liệt kê tổng GDP theo mẫu sau: Rất mong các bạn theo dõi, like, share và đăng ký để ủng hộ kênh nhé! Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều 00:02 Giới thiệu kênh 02:11 Giới thiệu các hàm Vlookop, Hlookup trong Excel và chúng áp dụng để giải quyết các yêu cầu mô tả 06:11 Giải quyết các yêu cầu mô tả 08:18 Sử dụng các hàm lồng nhau if và trong excel để mô phỏng mô tả yêu cầu 12:33 Sử dụng hàm sumif trong excel Mô tả: – Cột khu vực ghi CA là Châu Á, CC là Châu Âu. Yêu cầu: 1. Tên quốc gia: Dựa vào bảng tra mã quốc gia trong bảng phụ. Hiển thị dưới dạng: Tên quốc gia – Khu vực. Ví dụ: Mã quốc gia là BRU, Khu vực là CA = Tên quốc gia là Brunei – Châu Á. 2. Khu vực: dựa vào bảng tra mã quốc gia trong bảng phụ. 3. Mật độ dân số = Dân số / Diện tích. Điền và cột Dân số dạng 1.000. 4. Số dân thành thị: – = (Mật độ dân số * 60) / 100 đối với các nước ở Châu Á có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 15.000. – = (Mật độ dân số * 70) / 100 đối với các nước Châu Á và có diện tích nhỏ hơn 15000. – = (Mật độ dân số * 80) / 100 đối với các nước Châu Âu. 5. GDP = Tổng thu nhập / Dân số. Các khu vực quyền chọn sẽ có tổng doanh thu khác nhau. 6. Sắp xếp lại các phép tính trong bảng theo vùng theo thứ tự tăng dần, nếu có trùng lặp thì sắp xếp theo Dân số. 7. Lập DANH SÁCH tổng GDP theo mẫu sau: Rất mong các bạn theo dõi, like, share và đăng ký để ủng hộ kênh nhé! Xin chân thành cảm ơn mọi người Mọi người ủng hộ chúng tôi bằng cách (hãy ủng hộ chúng tôi): ► Xem video và thích (Xem video và thích) ► Đăng ký kênh và nhấn chuông để xem video mới nhất (Subscribe) ► Comment suy nghĩ của bạn ( Bình luận)) ý tưởng hoặc cảm nhận của bạn) ─────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (Cảm ơn bạn đã ủng hộ) #thuthuatexcelhay #thuthuatexcelhaynhat #thuthuatexcel #nhungthuthuatecxel #thuthuatexcelvanphong #thutuatexcelchodanvanphong #thutuatexcelhaytrongketoan #culiit #thutvanxcelculideiit, #share, #giidexvalent, excel, #compexculent thủ thuật lexcel, thủ thuật Office Excel, thủ thuật Excel cho dân văn phòng, vlookup, hlookup, vlookup to excel, hlookup to excel, vlookup to excel, vlookup to excel, hlookup print excel Nội dung kèm theo – thủ thuật excel hay – thủ thuật excel nâng cao – excel hay nhất thủ thuật – thủ thuật excel office 2007 – sách 100 thủ thuật excel 2010 – thủ thuật excel cho dân văn phòng – thủ thuật kế toán excel – hàm excel – học excel – hàm vlookup – phím tắt excel – tự học excel – học excel cơ bản – học excel nâng cao – Excel for văn phòng.

Từ khóa của Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4: mẹo excel

Thông tin khác của Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4:
Video này hiện tại có 618 lượt view, ngày tạo video là 2021-08-11 15:47:28 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=kzy8Drx0FHA , thẻ tag: #Hàm #VLOOKUP #trong #excel #và #áp #dụng #giải #đề #thi #dân #số #excel #Thủ #thuật #excel #hay #nhất

Cảm ơn bạn đã xem video: Hàm VLOOKUP trong excel và áp dụng giải đề thi dân số excel | Thủ thuật excel hay nhất #4.