HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager

HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager

Xem ngay video HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager

Nếu vì lý do nào đó mà bạn đã tắt màn hình cảm ứng trên PC Windows của mình vì nó không hoạt động với phiên bản Windows 10 đã cài đặt và sau đó bạn phát hiện ra rằng nó không thể bật được, thì chắc chắn bạn sẽ rất thất vọng. Windows 8.1 không tuyệt vời như Windows 10 về trải nghiệm cảm ứng. Windows 10 có tích hợp chắc chắn cho cảm ứng và cho các phụ kiện như bút kỹ thuật số. Mặc dù cách thông thường để tắt và bật là thông qua HID hoặc thiết bị giao diện người trong Trình quản lý thiết bị, nếu màn hình cảm ứng hỗ trợ HID của bạn không còn khả dụng trong Trình quản lý thiết bị, thì đây là giải pháp. 1]Chạy trình khắc phục sự cố phần cứng 2]Cài đặt lại trình điều khiển màn hình cảm ứng tương thích HID 3]Xóa trình điều khiển không mong muốn khỏi Windows 10 Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào.

HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-AwErtQ6yOQ

Tags của HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager: #HID #Compliant #Touch #Screen #Driver #missing #amp #longer #Device #Manager

Bài viết HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager có nội dung như sau: Nếu vì lý do nào đó mà bạn đã tắt màn hình cảm ứng trên PC Windows của mình vì nó không hoạt động với phiên bản Windows 10 đã cài đặt và sau đó bạn phát hiện ra rằng nó không thể bật được, thì chắc chắn bạn sẽ rất thất vọng. Windows 8.1 không tuyệt vời như Windows 10 về trải nghiệm cảm ứng. Windows 10 có tích hợp chắc chắn cho cảm ứng và cho các phụ kiện như bút kỹ thuật số. Mặc dù cách thông thường để tắt và bật là thông qua HID hoặc thiết bị giao diện người trong Trình quản lý thiết bị, nếu màn hình cảm ứng hỗ trợ HID của bạn không còn khả dụng trong Trình quản lý thiết bị, thì đây là giải pháp. 1]Chạy trình khắc phục sự cố phần cứng 2]Cài đặt lại trình điều khiển màn hình cảm ứng tương thích HID 3]Xóa trình điều khiển không mong muốn khỏi Windows 10 Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào.

Từ khóa của HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager: download driver màn hình

Thông tin khác của HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager:
Video này hiện tại có 139111 lượt view, ngày tạo video là 2020-08-12 08:59:24 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=-AwErtQ6yOQ , thẻ tag: #HID #Compliant #Touch #Screen #Driver #missing #amp #longer #Device #Manager

Cảm ơn bạn đã xem video: HID Compliant Touch Screen Driver is missing & no longer available in Device Manager.