How to download Canon IR Series Printer Driver

How to download Canon IR Series Printer Driver

Xem ngay video How to download Canon IR Series Printer Driver

=== Để xem hướng dẫn bằng văn bản, hãy nhấp vào “hiển thị thêm” bên dưới === Video này trình bày quá trình tải xuống trình điều khiển máy in Canon IR Series từ www.fbmcopier.com *** Người dùng Windows XP vui lòng tải xuống trình điều khiển máy in 32-bit. Windows XP 64-bit được thông báo trong màn hình khởi động *** Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây. 1. Nhấp vào “Bắt đầu” 2. Nhấp chuột phải vào “Máy tính” và chọn “Thuộc tính” 3. Trong hệ thống, bạn có thể xác định 32-bit hoặc 64-bit. (Bây giờ bạn biết mình muốn tải xuống trình điều khiển máy in nào.) 4. Mở trình duyệt web (ví dụ: Internet Explorer, Mozilla Firefox và Google Chrome) 5. Nhập www.fbmcopier.com vào URL. 6. Trong Tải xuống, nhấp vào “Trình điều khiển”. 7. Từ Trình điều khiển của Canon, chọn “Canon PCL5-6 32bit Tất cả kiểu máy” hoặc “Canon PCL5-6 64bit Tất cả kiểu máy” tùy theo hệ thống của bạn. 8. Nhấp vào “Tải xuống Canon …” (lưu tệp vào màn hình của bạn. Vì điều này giúp điều hướng dễ dàng hơn) 9. Giải nén tệp đã tải xuống (giải nén lại vào màn hình của bạn) Khi bạn đã hoàn thành các bước trên, hãy sang Video khác của chúng tôi “Cách cài đặt trình điều khiển máy in Canon IR Series trên Windows 7”

How to download Canon IR Series Printer Driver “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9EPN9DeyYqo

Tags của How to download Canon IR Series Printer Driver: #download #Canon #Series #Printer #Driver

Bài viết How to download Canon IR Series Printer Driver có nội dung như sau: === Để xem hướng dẫn bằng văn bản, hãy nhấp vào “hiển thị thêm” bên dưới === Video này trình bày quá trình tải xuống trình điều khiển máy in Canon IR Series từ www.fbmcopier.com *** Người dùng Windows XP vui lòng tải xuống trình điều khiển máy in 32-bit. Windows XP 64-bit được thông báo trong màn hình khởi động *** Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây. 1. Nhấp vào “Bắt đầu” 2. Nhấp chuột phải vào “Máy tính” và chọn “Thuộc tính” 3. Trong hệ thống, bạn có thể xác định 32-bit hoặc 64-bit. (Bây giờ bạn biết mình muốn tải xuống trình điều khiển máy in nào.) 4. Mở trình duyệt web (ví dụ: Internet Explorer, Mozilla Firefox và Google Chrome) 5. Nhập www.fbmcopier.com vào URL. 6. Trong Tải xuống, nhấp vào “Trình điều khiển”. 7. Từ Trình điều khiển của Canon, chọn “Canon PCL5-6 32bit Tất cả kiểu máy” hoặc “Canon PCL5-6 64bit Tất cả kiểu máy” tùy theo hệ thống của bạn. 8. Nhấp vào “Tải xuống Canon …” (lưu tệp vào màn hình của bạn. Vì điều này giúp điều hướng dễ dàng hơn) 9. Giải nén tệp đã tải xuống (giải nén lại vào màn hình của bạn) Khi bạn đã hoàn thành các bước trên, hãy sang Video khác của chúng tôi “Cách cài đặt trình điều khiển máy in Canon IR Series trên Windows 7”

Từ khóa của How to download Canon IR Series Printer Driver: download driver màn hình

Thông tin khác của How to download Canon IR Series Printer Driver:
Video này hiện tại có 55184 lượt view, ngày tạo video là 2013-08-07 21:07:17 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=9EPN9DeyYqo , thẻ tag: #download #Canon #Series #Printer #Driver

Cảm ơn bạn đã xem video: How to download Canon IR Series Printer Driver.