Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát

Xem ngay video Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát

#Microsoft Forms Tutorial Cách sử dụng Microsoft Forms để tạo câu hỏi khảo sát cơ bản Microsoft Forms có những tính năng và chức năng nào? Cách Thêm Chi nhánh vào Microsoft Forms Microsoft Forms là một phần của Office 365 cho phép người dùng tạo các câu đố, khảo sát, câu đố, bản ghi và câu đố một cách nhanh chóng và dễ dàng. Microsoft Forms đưa ra nhiều dạng câu hỏi khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng khác nhau mà chúng ta lựa chọn như: 👉 Choice: Câu hỏi một lựa chọn hoặc câu trả lời nhiều lựa chọn. 👉 Văn bản: trả lời bằng văn bản ngắn hoặc văn bản dài. 👉 Xếp hạng: Các câu trả lời theo hình thức đánh giá, phân loại 👉 Ngày: Câu trả lời là ngày tháng năm 👉 Phân loại: Sắp xếp thứ tự các phương án trả lời 👉 Likert: Một lưới các câu trả lời trắc nghiệm 👉 Điểm Net Promoter: Tùy chọn Trả lời theo quy mô Ngoài ra, MS Forms còn cho phép bạn sửa đổi thứ tự câu hỏi, kết hợp các phương án trả lời trong một câu hỏi, điều hướng bài kiểm tra đến các phần khác nhau dựa trên sự lựa chọn câu trả lời của học sinh, người trả lời. Microsoft Forms là gì? So với Google Forms, ưu điểm và nhược điểm là gì? Tải xuống Biểu mẫu của Microsoft. Cách sử dụng Microsoft Forms. Tải xuống Biểu mẫu của Microsoft. .

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=75_PxoHNK3A

Tags của Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát: #Hướng #dẫn #sử #dụng #Microsoft #Forms #tạo #câu #hỏi #khảo #sát

Bài viết Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát có nội dung như sau: #Microsoft Forms Tutorial Cách sử dụng Microsoft Forms để tạo câu hỏi khảo sát cơ bản Microsoft Forms có những tính năng và chức năng nào? Cách Thêm Chi nhánh vào Microsoft Forms Microsoft Forms là một phần của Office 365 cho phép người dùng tạo các câu đố, khảo sát, câu đố, bản ghi và câu đố một cách nhanh chóng và dễ dàng. Microsoft Forms đưa ra nhiều dạng câu hỏi khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng khác nhau mà chúng ta lựa chọn như: 👉 Choice: Câu hỏi một lựa chọn hoặc câu trả lời nhiều lựa chọn. 👉 Văn bản: trả lời bằng văn bản ngắn hoặc văn bản dài. 👉 Xếp hạng: Các câu trả lời theo hình thức đánh giá, phân loại 👉 Ngày: Câu trả lời là ngày tháng năm 👉 Phân loại: Sắp xếp thứ tự các phương án trả lời 👉 Likert: Một lưới các câu trả lời trắc nghiệm 👉 Điểm Net Promoter: Tùy chọn Trả lời theo quy mô Ngoài ra, MS Forms còn cho phép bạn sửa đổi thứ tự câu hỏi, kết hợp các phương án trả lời trong một câu hỏi, điều hướng bài kiểm tra đến các phần khác nhau dựa trên sự lựa chọn câu trả lời của học sinh, người trả lời. Microsoft Forms là gì? So với Google Forms, ưu điểm và nhược điểm là gì? Tải xuống Biểu mẫu của Microsoft. Cách sử dụng Microsoft Forms. Tải xuống Biểu mẫu của Microsoft. .

Từ khóa của Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát: hướng dẫn tải luận văn

Thông tin khác của Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát:
Video này hiện tại có 12105 lượt view, ngày tạo video là 2020-04-07 13:40:38 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=75_PxoHNK3A , thẻ tag: #Hướng #dẫn #sử #dụng #Microsoft #Forms #tạo #câu #hỏi #khảo #sát

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms tạo câu hỏi khảo sát.