Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính

Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính

Xem ngay video Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính

Hướng dẫn tải đề thi từ trang Google Driver về máy tính. Dành cho những giáo viên chưa thành thạo và chưa biết về tính năng lưu trữ tài liệu của Google Driver. Tuyển tập Đề thi lớp 6-7-8-9 – Đề thi tham khảo. (HỒ SƠ NỘI BỘ) Bước 1: Đăng nhập gmail: c2liemphong@gmail.com Nhập mật khẩu. Bước 2: Vào trang Bước 3: Chọn đề thi muốn tải để tải về. Bạn có thể tải xuống từng chủ đề hoặc toàn bộ tệp (forder)

Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NKSfRQW7wyE

Tags của Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính: #Hướng #dẫn #tải #đề #thi #từ #trang #driver #google #về #máy #tính

Bài viết Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính có nội dung như sau: Hướng dẫn tải đề thi từ trang Google Driver về máy tính. Dành cho những giáo viên chưa thành thạo và chưa biết về tính năng lưu trữ tài liệu của Google Driver. Tuyển tập Đề thi lớp 6-7-8-9 – Đề thi tham khảo. (HỒ SƠ NỘI BỘ) Bước 1: Đăng nhập gmail: c2liemphong@gmail.com Nhập mật khẩu. Bước 2: Vào trang Bước 3: Chọn đề thi muốn tải để tải về. Bạn có thể tải xuống từng chủ đề hoặc toàn bộ tệp (forder)

Từ khóa của Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính: tải driver

Thông tin khác của Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính:
Video này hiện tại có 4743 lượt view, ngày tạo video là 2017-02-25 13:58:19 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=NKSfRQW7wyE , thẻ tag: #Hướng #dẫn #tải #đề #thi #từ #trang #driver #google #về #máy #tính

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn tải đề thi từ trang driver google về máy tính.