Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now

Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now

Xem ngay video Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now

VTC ngay | Sáng ngày 01/02/2021, tại cuộc họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng lần thứ 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng và kể chuyện có người hối lộ thì mang theo vali tiền. Trung tâm. Ủy ban Kiểm tra để cắt xén và che đậy, nhưng đã được lập biên bản. #vtcnow # vtc1.

Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LF3GllFwB60

Tags của Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now: #Tổng #Bí #thư #Có #người #hối #lộ #mang #vali #tiền #đến #biếu #xén #nhưng #bị #lập #biên #bản #VTC

Bài viết Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now có nội dung như sau: VTC ngay | Sáng ngày 01/02/2021, tại cuộc họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng lần thứ 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng và kể chuyện có người hối lộ thì mang theo vali tiền. Trung tâm. Ủy ban Kiểm tra để cắt xén và che đậy, nhưng đã được lập biên bản. #vtcnow # vtc1.

Từ khóa của Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now: cách chặn lỗi

Thông tin khác của Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now:
Video này hiện tại có 2080680 lượt view, ngày tạo video là 2021-02-01 11:00:11 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=LF3GllFwB60 , thẻ tag: #Tổng #Bí #thư #Có #người #hối #lộ #mang #vali #tiền #đến #biếu #xén #nhưng #bị #lập #biên #bản #VTC

Cảm ơn bạn đã xem video: Tổng Bí thư: Có người hối lộ mang vali tiền đến biếu xén nhưng bị lập biên bản | VTC Now.