USB EEPROM Programmer **DRIVER DOWNLOAD LINKS**

USB EEPROM Programmer  **DRIVER DOWNLOAD LINKS**

Xem ngay video USB EEPROM Programmer **DRIVER DOWNLOAD LINKS**

Video này hướng dẫn cách sử dụng bộ lập trình EEPROM rẻ tiền. Ổ được sử dụng là thiết bị dựa trên USB và dành cho các EEPROM 24 và 25. Dưới đây là liên kết tải xuống trình điều khiển và phần mềm (vì các nhà sản xuất này có xu hướng quên bao gồm chúng), cũng như danh sách các EEPROM được hỗ trợ bởi người lập trình. LIÊN KẾT TẢI XUỐNG Nằm trên GitHub Theo liên kết bên dưới và nhấp vào nút lớn màu xanh lục có ghi Mã và chọn tùy chọn Tải xuống ZIP Liên kết này chứa các tệp CH341. Không có vi rút hoặc trojan nào được kiểm tra vào ngày 19/09/2021 với: McAfee (R) Total Protection phiên bản 16 McAfee VirusScan phiên bản 25.0.134, 18/8/21, phiên bản động cơ 4563, phiên bản 25.0 McAfee Anit-Spam, phiên bản 20. 119, engine version 3.0.0.450, version 20.7 Video ngắn này hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng bộ lập trình EEPROM chi phí thấp cho các loại EEPROM 24 và 25 (8-pin và 16-pin) bằng phần mềm CH341A. Các liên kết đến phần mềm và trình điều khiển cũng như cài đặt của từng phần mềm được hiển thị. Theo trang web nơi tôi mua bộ lập trình này, đây là các chip tương thích: 1. EN25B05 , EN25P05 , EN25B10 , EN25P10 , EN25BF20 , EN25P20 , EN25F20 , EN25P32 , EN25B64 , EN25P64 SPI FLASH FRIEND : A25LP05P , A25L1020P , A25L1020P , A25L1020P , A25L1020P A25L16P ATMEL: AT25DF041A,AT25DF321,AT25F004,AT25F512A,AT25F2048,AT25F4096,AT25F1024A, AT25FS010,AT25FS040,AT26DF081A,AT26DF161A,AT26DF321,AT26F004 EON : EN25B05 , EN25P05 , EN25B10 , EN25P10 , EN25BF20 , EN25P20 , EN25F20 , EN25B40 , EN25P40 , EN25F40 , EN25B80 ES25P10,ES25P20,ES25P40,ES25P80,ES25P16,ES25P32 ST:M25P05A,M25P10A,M25P20,M25P40,M25P80,M25P16,M25P32,M25P64,M25PE10,M25PE20,M25PE40,M25PE20,MPE1045PE16 ,M45PE32 MXIC: MX25L512,MX25L1005,MX25L2005 ,MX25L4005 , MX25L8005,MX25L1605,MX25L3205, MX25L6405 NexFlash: NX25P80,NX25P16,NX25P32 Chingis Technology Corporation Pm25LV512,Pm25LV010,Pm25LV020,Pm25LV040,Pm25LV080,Pm25LV016,Pm25LV032, Pm25LV064 Saifun Semiconductors SA25F005,SA25F010, SA25F020,SA25F040,SA25F080,SA25F160,SA25F320 , WINBOND W25 P10 ,W25X10,W25Q10,W25P20,W25X20,W25Q20,W25P40,W25X40,W25Q40,W25P80, W25Q80,W25Q80,W25X2532,W2532W2532W2532322532,W25Q20,W25Q20,W25P40,W25X40 ,W25Q64 2、24CXX 24LCXX 24C01、24C02、24C04、24C08、24C16 、 24C32、24C64、24C128, 24C256、24C512、24C1024。 24LC01、24LC02、24LC04、24LC08、24LC16、24LC32、24LC64 、 24LC128、24LC256 、 3 、 AVR ATMEGA8 ATMEGA16 ATMEGA16 V i 5V: STC89C51 RC、STC89C52RC、STC89C53RC、STC89C54RD+、 STC89C55RD+、STC89C58RD+、STC89C510RD+、STC89C512RD+、 STC89C513RD+、STC89C514RD+、STC89C516RD+、STC89C58RD、 STC89C561RD STC12C1052、STC12C2052、STC12C3052、STC12C4052、 STC12C5052、STC12C1052AD、STC12C2052AD、STC12C3052AD、 STC12C4052AD、STC12C5052AD 6 、 STC11F01 、 STC11F02 、 STC11F03 、 STC11F04 、 STC11F05 、 STC11F01E 、 STC11F02E 、 STC11F03E 、 STC11F04E 、 STC11F05E STC10f02

USB EEPROM Programmer **DRIVER DOWNLOAD LINKS** “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=L0ChYNwunUE

Tags của USB EEPROM Programmer **DRIVER DOWNLOAD LINKS**: #USB #EEPROM #Programmer #DRIVER #DOWNLOAD #LINKS

Bài viết USB EEPROM Programmer **DRIVER DOWNLOAD LINKS** có nội dung như sau: Video này hướng dẫn cách sử dụng bộ lập trình EEPROM rẻ tiền. Ổ được sử dụng là thiết bị dựa trên USB và dành cho các EEPROM 24 và 25. Dưới đây là liên kết tải xuống trình điều khiển và phần mềm (vì các nhà sản xuất này có xu hướng quên bao gồm chúng), cũng như danh sách các EEPROM được hỗ trợ bởi người lập trình. LIÊN KẾT TẢI XUỐNG Nằm trên GitHub Theo liên kết bên dưới và nhấp vào nút lớn màu xanh lục có ghi Mã và chọn tùy chọn Tải xuống ZIP Liên kết này chứa các tệp CH341. Không có vi rút hoặc trojan nào được kiểm tra vào ngày 19/09/2021 với: McAfee (R) Total Protection phiên bản 16 McAfee VirusScan phiên bản 25.0.134, 18/8/21, phiên bản động cơ 4563, phiên bản 25.0 McAfee Anit-Spam, phiên bản 20. 119, engine version 3.0.0.450, version 20.7 Video ngắn này hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng bộ lập trình EEPROM chi phí thấp cho các loại EEPROM 24 và 25 (8-pin và 16-pin) bằng phần mềm CH341A. Các liên kết đến phần mềm và trình điều khiển cũng như cài đặt của từng phần mềm được hiển thị. Theo trang web nơi tôi mua bộ lập trình này, đây là các chip tương thích: 1. EN25B05 , EN25P05 , EN25B10 , EN25P10 , EN25BF20 , EN25P20 , EN25F20 , EN25P32 , EN25B64 , EN25P64 SPI FLASH FRIEND : A25LP05P , A25L1020P , A25L1020P , A25L1020P , A25L1020P A25L16P ATMEL: AT25DF041A,AT25DF321,AT25F004,AT25F512A,AT25F2048,AT25F4096,AT25F1024A, AT25FS010,AT25FS040,AT26DF081A,AT26DF161A,AT26DF321,AT26F004 EON : EN25B05 , EN25P05 , EN25B10 , EN25P10 , EN25BF20 , EN25P20 , EN25F20 , EN25B40 , EN25P40 , EN25F40 , EN25B80 ES25P10,ES25P20,ES25P40,ES25P80,ES25P16,ES25P32 ST:M25P05A,M25P10A,M25P20,M25P40,M25P80,M25P16,M25P32,M25P64,M25PE10,M25PE20,M25PE40,M25PE20,MPE1045PE16 ,M45PE32 MXIC: MX25L512,MX25L1005,MX25L2005 ,MX25L4005 , MX25L8005,MX25L1605,MX25L3205, MX25L6405 NexFlash: NX25P80,NX25P16,NX25P32 Chingis Technology Corporation Pm25LV512,Pm25LV010,Pm25LV020,Pm25LV040,Pm25LV080,Pm25LV016,Pm25LV032, Pm25LV064 Saifun Semiconductors SA25F005,SA25F010, SA25F020,SA25F040,SA25F080,SA25F160,SA25F320 , WINBOND W25 P10 ,W25X10,W25Q10,W25P20,W25X20,W25Q20,W25P40,W25X40,W25Q40,W25P80, W25Q80,W25Q80,W25X2532,W2532W2532W2532322532,W25Q20,W25Q20,W25P40,W25X40 ,W25Q64 2、24CXX 24LCXX 24C01、24C02、24C04、24C08、24C16 、 24C32、24C64、24C128, 24C256、24C512、24C1024。 24LC01、24LC02、24LC04、24LC08、24LC16、24LC32、24LC64 、 24LC128、24LC256 、 3 、 AVR ATMEGA8 ATMEGA16 ATMEGA16 V i 5V: STC89C51 RC、STC89C52RC、STC89C53RC、STC89C54RD+、 STC89C55RD+、STC89C58RD+、STC89C510RD+、STC89C512RD+、 STC89C513RD+、STC89C514RD+、STC89C516RD+、STC89C58RD、 STC89C561RD STC12C1052、STC12C2052、STC12C3052、STC12C4052、 STC12C5052、STC12C1052AD、STC12C2052AD、STC12C3052AD、 STC12C4052AD、STC12C5052AD 6 、 STC11F01 、 STC11F02 、 STC11F03 、 STC11F04 、 STC11F05 、 STC11F01E 、 STC11F02E 、 STC11F03E 、 STC11F04E 、 STC11F05E STC10f02

Từ khóa của USB EEPROM Programmer **DRIVER DOWNLOAD LINKS**: tải driver

Thông tin khác của USB EEPROM Programmer **DRIVER DOWNLOAD LINKS**:
Video này hiện tại có 353174 lượt view, ngày tạo video là 2015-01-03 05:32:02 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=L0ChYNwunUE , thẻ tag: #USB #EEPROM #Programmer #DRIVER #DOWNLOAD #LINKS

Cảm ơn bạn đã xem video: USB EEPROM Programmer **DRIVER DOWNLOAD LINKS**.